Ei yritystukikilpailulle, kyllä sisämarkkinalle

Olin käymässä Brysselissä. Tapasin Euroopan parlamentin jäseniä, heidän avustajiaan, yritysjohtoa, rahoittajia sekä elinkeinoelämän järjestöjen edustajia. Jäin pohtimaan Suomen menestymisen reseptiä.

Maailma on hyvää vauhtia jakautumassa Kiinan, Yhdysvaltojen ja EU:n kaltaisiin blokkeihin, jotka tukevat omia yrityksiään.

Samalla EU:ssa suuryrityksille keskittyvät yritystuet nostavat päätään sekä EU että kansallisella tasolla. Yhdysvallat puolestaan tukee omia yrityksiään massiivisella IRA-ohjelmalla. Kiina on jo kauan yhdistänyt poliittisen ja taloudellisen vallan keskusohjauksen alle.

SUOMI ja suomalainen yritys menestyy todennäköisemmin vapaan kilpailun oloissa kuin suurvaltojen tukikilpailun oloissa. Nyt kuitenkin vapaan kilpailun aika saattaa olla päättymässä. Siksi muuttuva globaali tilanne pakottaa myös meidät miettimään omia toimintastrategioitamme.

Lisää kansallista tukea on yksi mahdollinen strategia. Silloin lisättäisiin tukia yrityksille, jota ne voivat kasvaa ja luoda hyvinvointia. On kuitenkin ymmärrettävä että vastassa ovat maailman johtavat taloudellisen ja poliittisen vallan linnakkeet. Suomen resursseilla siinä kisassa ei pärjätä.

Myöskään Suomen julkisen talouden heikko tilanne ei edes mahdollista yritystukien lisäämistä vaan pikemminkin edellyttäisi niiden supistamista. Unohdetaan lisätukien strategia.

Olla tekemättä mitään on aina mahdollista – ja kovin usein todellisuutta. Sen putken päässä saattaa olla ikävä kyllä raaka-aine- ja tytäryhtiötalous. Ei innosta.

TEHDÄ SUOMESTA maailman paras paikka yrittää voisi olla kolmas tie. Globalisaation kääntyessä itseään vastaan se voi samalla avata tilaa paikallisille vahvuuksille.

Kolmas tie perustuisi siihen, että luodaan toimintaympäristö, jossa yrittäjyydellä ja paikallisella toiminnalla on mahdollisimman hyvät edellytykset. Asetettaisiin fokus yritteliäisiin ihmisiin – voisiko se olla innostavaa?

Kolmannen tien onnistumisen kannalta merkityksellistä olisi yrittäjyyttä suosiva asenneilmasto, uusia innovaatioita, riskinottoa ja kasvua suosiva verotus sekä valtiokeskeisyyden keventäminen markkinataloutta lisäämällä.

KOLMANNELLA tiellä – Suomesta maailman paras paikka yrittää – saattaisi olla parhaat mahdollisuudet menestyä.

Painotusmuutokset tulisi tehdä siten, että muutos olisi turvallinen ja laajalti koettaisiin sellaiseksi. Siksi vastakkainasettelu tai hallitus-/ay-liike -nokittelu eivät edistä sitä. Tarvitaan nykyistä enemmän yhteistä näkemystä ja riskinottokykyä kaikilta.

Yhtenäinen kansakunta menestyy eripuraista varmemmin.

Petri Roininen

eurovaaliehdokas (kesk)